schema

Detailní popis kurzu dle jednotlivých dnů

První den se podíváme nejprve na základní investiční kategorie. Uděláme si společně jasno v tom, co je to akcie, proč jsou akcie nutností pro dlouhodobá portfolia, jaká jsou s nimi spojená rizika a jak mít tato rizika pod kontrolou. Podobně probereme i dluhopisy a z alternativních investic se tímto způsobem zaměříme na nemovitosti. Získáme tak přehled, jak se jednotlivé kategorie investic chovaly a mohou chovat, a jak jejich vlastnosti můžeme využít k dosažení investičních cílů našich klientů.

Ve druhé části prvního dne přijdou na řadu fondy. Představíme si podrobně jak podílové fondy, tak i ETF fondy. Nakonec definujeme první základní kritérium při výběru investičních nástrojů, a tím je jejich maximální bezpečnost z pohledu kreditního rizika. Naučíme se jak rozpoznat a pracovat jen s investičními nástroji, které zajišťují maximální ochranu investora.

Ve třetí části, která se týká práce s portfoliem, si nejprve představíme dvě nejdůležitější teorie – teorii efektivních trhů a Markowitzovu teorii portfolia. Naučíte se základy stavění portfolií pro různé cíle, ujasníte si často kladenou otázku „jednorázově nebo pravidelně?“ a poznáte 4 prověřené zásady úspěšných investorů, přičemž jednu z nich zažijete na vlastní kůži.

Ve druhém dni se v úvodní části podíváme na to, jak akcie a dluhopisy vůbec vznikají. U akcií si vysvětlíme základy k finančním výkazům a důležité poměrové ukazatele, které nám mohou o společnosti něco napovědět. U dluhopisů si osvětlíme pojmy jako durace, rating a výnosová křivka. Z kategorie alternativních investic si představíme Hedge fondy a na konkrétních příkladech si ukážeme základní hedge strategie, včetně možností, jak je zapojit do práce v našich portfoliích.

V druhé části věnované fondům, si budeme ukazovat, jak se dělí jednotlivé podkategorie akciových fondů z hlediska velikosti (tržní kapitalizace akcií) a zaměření (hodnotové vs. růstové), co jsou to Morningstar style boxy, jak se jednotlivé styly investičních správců liší a jaká by měla být role různě zaměřených akciových fondů v portfoliu. Budeme mluvit také o významu regionálního zaměření, sektorového rozložení a zakladních poměrových ukazatelích akciových fondů. Podobně si rozebereme i dluhopisové fondy. Druhá část nás odborně vybaví pro finální část dne – sestavení strategické alokace portfolia.

Ve třetí části se na praktickém příkladu naučíte sestavit konkrétní portfolio. Od výběru vhodné strategie, nastavení strategické alokace až po výběr konkrétních správců. Vzorem nám bude strategie, kterou úspěšně využívají správci Nobelovy nadace. Naučíte se koukat na portfolio jako tým a využívat znalosti z druhé části, abyste do svého výběru zařadili správnou kombinaci hráčů a výsledné portfolio co nejlépe odpovídalo osobnosti a cílům klienta.

Vedle zásad pro sestavování portfolia si představíme také veledůležité pravidlo 4%, což je základní koncept vybírání renty z portfolia v období důchodu. Naučíte se používat Guytonovi pravidla, díky kterým dokážete Vašim klientům zabezpečit nejen dostatečně vysokou, ale i bezpečnou doživotní rentu.

Kurz číslo 3 zahájíme opět akciemi. Vysvětlíme si pojem ekonomických vodních příkopů (economic moats), který definoval jako první Warren Buffet, a proč jsou tyto příkopy důležité. Vysvětlíme si také rozdíl mezi dobrou firmou a dobrou investicí, na příkladu spočítáme vnitřní hodnotu firmy a vy pochopíte princip dlouhodobého úspěchu hodnotového investování. Z alternativních investic se tentokrát zaměříme na zlato a komodity a jejich roli v portfoliu. Ukážeme si, jaké možnosti má dnes klient, pokud chce tyto nástroje v portfoliu využít a jaké jsou mezi nimi rozdíly.

V části věnované fondům se tentokrát zaměříme na hodnocení fondů. Tedy jak v dané kategorii vybrat ten nejlepší možný fond. Detailně probereme 2 nejpoužívanější způsoby porovnávání a hodnocení podílových fondů od Morningstar: hvězdičky, vyjadřující objektivní hodnocení minulosti a rating analytiků, vyjadřující subjektivní hodnocení kvality a potenciálu do budoucnosti. A podobně se podíváme také na to, jak lze porovnat ETF fondy, abychom vybrali ten nejvhodnější. Jako třešničku na dortu Vám představím  ETF fond sledující index, postavený na konceptu hodnotového investování Warrena Buffetta, který za 12 let své existence překonal téměř dvojnásobně výnosy amerického akciového indexu S&P 500.

Závěrečnou část věnujeme opět práci s portfoliem. Tentokrát se budeme věnovat hlavně následné práci s portfoliem i klientem. Ukážeme si kdy a jak portfolio rebalancovat, jakou úlohu sehrávají daně a detailně si představíme tzv. kyblíkovou metodu, kterou stále častěji začínají využívat poradci a wealth manažeři v zahraničí.