První den - AKCIE

V úvodu si odpovíme na otázku “proč investovat?” a přestavíme 2 důležité pojmy: inflaci a složené úročení. Zbytek dne se budeme věnovat akciím a to ve 3 částech.

Nejprve si představíme akcie jako třídu aktiv. Uděláme si společně jasno v tom, co je akcie, proč jsou nutností pro dlouhodobá portfolia, jaká jsou s nimi spojena rizika a jak mít tato rizika pod kontrolou.

V druhé části vám cheme ukázat, jak by se individuální akcie měly vybírat do portfolia. Nebojte, nebudeme Vás učit řídit portfolio. Chceme jen, abyste pochopili, jak to dobrý portfoliomanažer dělá a na jaké filosofii stojí úspěch hodnotového investování.  Na začátek si ukážeme, jak se vůbec akcie na burzu dostane, a pak jak na burze najít akcie kvalitních firem. K tomu budeme potřeba vědět něco finančních výkazech, jaké ukazatele se z nich dají spočítat a co tyto ukazatele mohou o firmě napovědět. No a protože kvalitní firma se nerovná kvalitní investice, podíváme se také na druhou část rovnice a tou je cena akcie. Pochopíte, proč je cena důležitá, a jak zjistit, jestli je akcie drahá nebo levná.

V třetí části  na praktických příkladech ukážeme, jak analytici Morningstar hledají dobrou investici (tedy dobrou firmu za dobrou cenu). Vysvětlíme vám důležité pojmy, jako jsou  ekonomické vodní příkopy, férová hodnota nebo bezpečnostní marže, které do investičního slovníku zavedl Warren Buffett. Index, který je podle těchto veličin sestavován, překonává posledních 12 let téměř dvojnásobně index S&P 500.

V závěru prvního dne se budeme věnovat makroekonomickým souvislostem, tedy co a jak ovlivňuje chování akciových trhů. A podíváme se také na historii krizí a jak se z ní poučit.

Druhý den - DLUHOPISY A ALTERNATIVNÍ INVESTICE

Druhý den se budeme věnovat všem ostatním nástrojům v portfoliu. Nejprve se zaměříme na dluhopisy a jak se chovají jako třída aktiv. Zopakujeme si některé pojmy jako je výnos do splatnosti nebo výnosová křivka,durace a rating. Zmíníme se také o tzv. protiinflačních dluhopisech a ukážeme si jakou roli dnes hrají jednotlivé druhy dluhopisů v portfoliích. Nezapomeneme ani na hotovost, jako tradiční třídu aktiv, a ukážeme si jakou roli v portfoliu dnes může mít hotovost.

V další části přijdou na řadu alternativní investice. Nejprve se podíváme na nemovitosti, výhody a nevýhody přímého investování do individuálních nemovitostí a porovnání výhod a nevýhod s podílovými fondy. Prozkoumáme nemovitosti jako třídu aktiv a proč tuto třídu aktiv zařadit do portfolia.

Pak budou následovat konvertibilní dluhopisy, komodity a zlato. Zaměříme se zejména na to, jakou formou je můžeme vlastnit a jaké jejich vlastnosti můžeme využít pro portfolio investora. A blíže se podíváme také na hedge fondy. Ukážeme si, které hlavní strategie hedge manažeři používají, jaké indexy hedge fondů můžeme sledovat a jakou roli by měly hrát v portfoliu.

V závěru se pak budeme věnovat finanční matematice, která se v souvislosti s investováním používá. Takže se blíže podíváme na pojmy, jako je míra výnosnosti, směrodatná odchylka nebo korelace. Také si ukážeme co jsou monte carlo simulace a jak se dají využít při odhadování budoucího vývoje investice.

Třetí den - FONDY

Třetí den bude patřit fondům.  Zopakujeme si, co fond vlastně je, čím se liší od akcií, jak je zajištěna jejich bezpečnost, nebo proč je důležité označení fondu UCITS. Rozebereme si důležité fondové dokumenty, jaké informace se z nich dají vyčíst, co nám o fondu mohou napovědět a jak tyto informace využít k práci.

Protože dnes existuje desetitisíce fondů, je velmi praktické umět smysluplně fondy třídit, řadit a srovnávat. Zřejmě nejefektivnější metodiku v tomto smyslu vyvinula společnost Morningstar. Protože jejich metodiku sami využíváme v praxi, ukážeme vám, jak se ve fondech orientovat, jak vybraný fond rychle a účinně zařadit, nebo vytvořit seznam fondů, ze kterých mohu vybírat fondy do portfolia. A Morningstar má efektivní nástroje nejen pro třídění fondů, ale také pro jejich hodnocení. Proto si vysvětlíme dva přístupy k hodnocení fondů, které Morningstar nabízí, jaký je mezi nimi rozdíl a jak je smysluplně využívat při práci.

Detailněji se také zaměříme na ETF fondy. Vysvětlíme Vám jejich základní výhody a nevýhody oproti podílovým fondům. Řekneme si, kdy je vhodné ETF využít a kdy je lepší zvolit fond a s jakými náklady musí investor počítat, pokud se pro ETF rozhodne. Detailně probereme jaké jsou odlišnosti v konstrukcích ETF, metodách replikace a proč je důležitá likvidita. Ukážeme si také, kdo jsou při emisích ETF účastníci trhu, jaké jsou jejich role a jak funguje celý mechanismus tvoření a vykupování ETF.

Čtvrtý den - PORTFOLIO

Čtvrtým dnem navážeme na všechny tři předchozí dny a budeme pracovat s klientem a jeho portfoliem.

Naším ústředním motivem bude klient: jeho plány, cíle, očekávání a emoce. Budeme mluvit o důležitosti investičního plánu, stanovení investiční strategie a jejím důsledném naplňování. Probereme možnosti časování trhu a pokusíme se odpovědět na otázku “jednorázově nebo pravidelně?”.

Vysvětlíme si Nobelovou cenou oceněnou Markowitzovu teorii portfolia, na jejímž základě budeme stavět portfolia pro různé cíle klientů. Na příkladech si ukážeme sílu strategické alokace aktiv. Představíme vám 3 “nesmrtelné” investiční strategie úspěšných světových investorů a jak takové strategie sestavit pro Vaše klienty z fondů, které máte k dispozici.

V další části se podíváme, jak pracovat s portfoliem v čase. Ukážeme si, jaká jsou pravidla pro rebalancování portfolia a co je to taktická realokace portfolia. V souvislosti se změnami v portfoliu si vysvětlíme i důležité daňové otázky, které se mohou týkat vašich klientů.

Ve druhé části dne se budeme věnovat nejprve efektivnímu vybírání z portfolia v důchodu. Představíme Vám pravidlo 4%, které je základem pro stanovení výše renty. Díky Guytonovým pravidlům se naučíte, jak pracovat s výší renty tak, aby Vašim klientům nedošly v důchodu peníze. A nakonec Vám představíme tzv. kyblíkovou metodu práce s portfoliem.

Závěrečná část dne bude patřit behaviorálnímu koučingu. Ukážeme vám, jaké jsou základní předpoklady dlouhodobě fungujícího vztahu mezi klientem a finančním poradcem. Vysvětlíme vám 9 emotivních chyb v chování klientů a poradíme, jak jim lze čelit.